Gunnebo publicerar delårsrapport för oktober-december den 7 februari 2020

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden oktober-december 2019, fredagen den 7 februari klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 7 februari klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2693
+44 33 3300 9264

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av bokslutskommunikén av Gunnebos VD och koncernchef Stefan Syrén samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar Vd och koncernchef Stefan Syrén, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 7 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com