Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-september den 24 oktober 2016

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2016, måndagen den 24 oktober klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 24 oktober klockan 09.30 
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk:

Registrera dig till telefonkonferensen

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 24 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström, informationsdirektör
tel: 010 2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv