Gunnebo publicerar den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2016

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som uppgivit att de vill ha årsredovisningen hemskickad samt till övriga intressenter som meddelat att de vill ha ett tryckt exemplar distribuerat.

Årsredovisningen finns redan nu tillgänglig i elektronisk form på Gunnebos webbplats, www.gunnebogroup.com. Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig och distribuerad inom fyra veckor.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com   

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 07.30.

Rapporter

Arkiv