Butikskedja beställer kontanthantering från Gunnebo för 150 Mkr

En stor europeisk butikskedja har beställt lösningar för deponering av kontanter med tillhörande service från Gunnebo. Kontraktet är värt 150 Mkr och löper under fem år. 

Butikskedjan, som finns på flera europeiska marknader, har beställt över 1 000 SafeDeposit-maskiner, med utrullning från och med december 2018.

"Kunden är föregångare i en växande trend bland butikskedjor där handlarna ser en stor fördel med att snabbt få in kontanterna som tas emot i kassan på sitt bankkonto”, säger Tomas Wängberg, Senior Vice President Cash Management på Gunnebo.

Genom att installera Gunnebos lösning för deponering av kontanter blir det möjligt för handlaren att förkreditera sin bank, det vill säga pengarna som tas emot i kassan kommer in på handlarens bankkonto på direkten. De fysiska kontanterna lämnas sedan till banken av ett värdetransportföretag vid ett senare tillfälle.

Kunden valde Gunnebo som leverantör då Koncernen har direkt marknadsnärvaro i många europeiska länder och kan leverera en lösning som fungerar på många marknader.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communication

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Wängberg, SVP Business Unit Cash Management, tel. 0705-94 24 44, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications Gunnebo AB,
tel. 0708-28 33 39
 

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv