Gunnebo tecknar order om utrullning av SafePay med butikskedja i Nederländerna

Gunnebo-koncernen har tecknat en order med holländska butikskedjan Vomar om att installera sluten kontanthantering, SafePay, i 50 butiker.

Totalt kommer 350 enheter att installeras i 50 av Vomars butiker. Avtalet innefattar även ett sjuårigt servicekontrakt. För att säkerställa en maximal driftssäkerhet kommer systemet att övervakas via Gunnebos datacenter i Amsterdam.

Vomar är kund till Gunnebo sedan tidigare och har redan installerat SafePay i flera butiker. De butiker som har systemet installerat har märkt tydliga förbättringar i säkerheten för både kunder och anställda, samtidigt som kassadifferenser i stort sett eliminerats.

“Denna order visar vilket förtroende Vomar har för Gunnebos leveranskapacitet och servicenivåer”, säger Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange. “Den visar också på ett växande behov av effektiva lösningar för hantering av kontanter inom detaljhandeln i Europa. Idag är ju butikerna i allt större utsträckning ansvariga för kontantcykeln i samhället.”

När alla nya system är installerade kommer Vomar totalt ha 440 system i 63 butiker.

SafePay är Gunnebos egenutvecklade system för sluten kontanthantering. Lösningen garanterar en säker hantering av kontanter från det att sedlarna lämnar kundens hand tills de kommer fram till uppräkningscentralen. SafePay ersätter manuella kassaplatser, eliminerar kassadifferenser och ökar effektiviteten i hanteringen av kontanter för butiksägaren.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications


För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel: 010-2095 032, eller

Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel: 0708-283339, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com