Gunnebo publicerar bokslutskommunikén för 2016 den 2 februari

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för 2016 torsdagen den 2 februari klockan 09.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 2 februari klockan 09.00 
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk:

Registrera dig till telefonkonferensen

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen 
08.55  Ring in
09.00  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.20  Frågor och svar 
09.30  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt SVP Marketing & Communications Karin Wallström.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 2 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström, SVP Marketing & Communications
tel: 010 2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv