Susanne Larsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

Susanne Larsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör senast den 1 september 2015.

Hon efterträder Christian Johansson, som lämnar sitt uppdrag den 15 juni. Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange kommer att vara tillförordnad ekonomi- och finansdirektör i mellanperioden.

Susanne Larsson kommer från SKF-koncernen där hon haft ledande positioner inom ekonomi, finans och IT de senaste 20 åren. Hon kommer senast från tjänsten som Program Director för design och implementering av ett integrerat ERP system. Dessförinnan har hon bland annat varit Division Controller för Industrial Division samt Director Group Controlling & Accounting.

Susanne Larsson kommer att ingå i Gunnebos koncernledning.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Communication & Marketing Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, e-mail:
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com  

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni kl. 09.00.

Rapporter

Arkiv