Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-mars 2014 den 29 april

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2014 tisdagen den 29 april klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 29 april klockan 09.00
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=190198

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
08:55  Ring in till konferensen
09:00  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09:25  Frågor och svar
09:45  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall, ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 29 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

Rapporter

Arkiv