Gunnebo gör ett starkt intryck på EuroShop 2017

Gunnebo närvarade på EuroShop 2017 5–9 mars och tog med besökarna på ett äventyr med en innovativ och inspirerande monter.

Gunnebos monter som utgick från temat ”Dags för ett äventyr” fokuserade på kundens upplevelse och visade hur detaljhandeln skulle kunna spara tid och pengar genom att använda smarta säkerhetslösningar.

Ett framträdande tema på EuroShop 2017 var den fortsatta digitaliseringen inom detaljhandeln, och i linje med detta presenterade Gunnebo en förhandsvisning av sin Gunnebo Retail Solution (GRS) för ett urval av inbjudna kunder från hela världen.

Förhandsvisningen blev mycket uppskattad och skapade intressanta diskussioner om de fördelar som uppkopplad butikssäkerhet innebär.

GRS är för närvarande under utveckling och är en öppen plattform för digitalisering av butiker. Den kopplar samman butikssystem så att återförsäljare får värdefull information i butiken – via en enda applikation. Genom att digitalisera den informationen möjliggör GRS förbättringar inom effektivitet, produktivitet, butikssäkerhet och lönsamhet.

I montern visades även andra områden där detaljhandeln kan göra förbättringar inom driftsprocesser och säkerhetsförfaranden, allt från kontanthantering till stöldskydd.

Om EuroShop 2017

EuroShop är världens främsta evenemang för detaljhandelsbutiker och hålls vart tredje år i Tyskland. 2017 års upplaga var störst hittills med över 113 000 besökare och 2 368 montrar som fyllde utställningshallarna i Düsseldorf.

Besök den officiella EuroShop-webbplatsen på http://www.euroshop-tradefair.com/.

GUNNEBO AB (publ)
Gruppkommunikation

För mer information, vänligen kontakta

Karin Wallström, SVP Marknadsföring & Kommunikation
tel: 010 2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com 

Rapporter

Arkiv