Gunnebo förstärker koncernledningen

Gunnebo-koncernen förstärker koncernledningen genom utnämning av ny SVP Region Americas och nyetablering av en funktion för affärsutveckling (Business Development).

Daniel Schroeder ny SVP Region Americas
Daniel Schroeder har jobbat på de stora internationella säkerhetsföretagen Tyco och ADT Security Services de senaste 15 åren. Daniel kommer närmast från Tyco som Vice President Sales, North America. Som SVP Region Americas kommer han att efterträda Tomas Wängberg, som kommer att ta upp positionen SVP Business Development (se nedan).

Daniel kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2016 och ingår då i Gunnebos koncernledning.

Tomas Wängberg ny SVP Business Development
Tomas Wängberg har utsetts till SVP Business Development. Tomas har jobbat för Gunnebo sedan 2009 och har bland annat haft positionerna SVP Region Americas, SVP M&A och SVP Secure Storage.

I den nya rollen kommer Tomas huvudsakliga uppdrag vara att utveckla nya affärsmöjligheter och säkerställa att koncernen kapitaliserar på sin starka produktportfölj. Tomas kommer fortsätta att ingå i Gunnebos koncernledning. Förändringen gäller från den 1 januari 2016.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Communication & Marketing Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-mail:
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december kl. 09.00.