Nytt kontrakt stärker Gunnebos samarbete med La Poste

Franska posten, La Poste, har utsett Gunnebo till en av sina viktigaste leverantörer av elektroniska säkerhetslösningar.

Kontraktet, som fullt utnyttjat har ett värde av 5 MEUR över en tre årsperiod, inkluderar årlig provision för 360 paneler för integrerad tillträdeskontroll och intrångsskydd (SecurWave).

Gunnebo har tidigare mottagit två större order från La Poste om elektroniska säkerhetslösningar. Inkluderat tidigare projekt kommer nu en tredjedel av LaPostes 12 000 kontor vara utrustade med kontrollpanelen SecurWave. Gunnebo har kapacitet att erbjuda en lösning som passar alla kundens kontor, vilket är en styrka som La Poste värdesätter högt och som också är en viktig anledning till det fördjupade samarbetet.

La Poste kommer att använda sig av Gunnebos SecurManager applikation för en kontrollerad övervakning av hela det installerade systemet.  SecurManager är ett system som kommer att spåra varje systems prestanda och flagga upp förbättringsområden, vilket i slutändan kommer att optimera driftskostnader för La Poste.

"La Poste har bekräftat sitt förtroende för Gunnebo”, säger Morten Andreasen, SVP EMEA från Gunnebo, "I och med valet av SecurWave använder de sig av en ledande elektronisk säkerhetslösning på detta område."

GUNNEBO AB (publ)
Group Communication

Rapporter

Arkiv