Strategiskt partnerskap skapar nya möjligheter för Gunnebo i USA

Inför lanseringen av sin lösning för recirkulering av kontanter till kreditföreningar över hela USA har Gunnebo-koncernen har ingått partnerskap med CFM, en mjukvaruspecialist inom kontanthantering.

Partnerskapet innebär att Gunnebos Teller Cash Recycler (TCR) kommer att integreras med CFMs mjukvara. På så sätt får kreditföreningarna en nyckelfärdig lösning för recirkulering av kontanter - utan att behöva genomföra någon kostsam integration.

En kreditförening är ett finansiellt kooperativ där personer placerar sina pengar för att låna ut till andra medlemmar. I USA har dessa kreditföreningar över 100 miljoner medlemmar.

Skapar effektiv kontanthantering

Gunnebos TCR bidrar till ökad automatisering av kontanthanteringsprocessen. TCR registrerar, räknar, deponerar, förvarar och lämnar ut kontanter på begäran, vilket ger minskad administration och frigör tid som personalen istället kan lägga tillsammans med kunderna. Lösningen gör med andra ord så att kreditföreningarna hanterar kontanter mer effektivt samtidigt som de stärker sina kundrelationer.

Andra fördelar med lösningen är att kreditföreningarna kommer få snabbare transaktionstider för kontanter, minskande kostnader och äkthetsverifiering av alla sedlar som deponeras.

Stark marknadspotential för recirkulering av kontanter

“Detta strategiska partnerskap hjälper oss att maximera våra tillväxtmöjligheter inom kontanthantering i USA,” säger Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange. “I detta samarbete drar vi nytta av expertis och erfarenheten från två ledande industriella aktörer. Marknaden för kreditföreningar är ett nytt segment för Gunnebos teknologi inom recirkulering av kontanter och den öppnar för nya möjligheter att växa affären inom den finansiella sektorn i USA.”

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, 
e-post Karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv