Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm. Den besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Dagen började med ett inledningsanförande av Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange:

“Gunnebo har en väl definierad strategi för lönsam tillväxt som fokuserar på de fyra produktområdena Säkerhetsskåp & Valv, Kontanthantering, Tillträdeskontroll och Elektronisk Säkerhet”.

“Jag har nu varit i Koncernen i nio månader. En av mina reflektioner är att Gunnebo har ett brett erbjudande med högre teknikinnehåll än vi tidigare pratat om. Detta är något vi kommer att dra nytta av framöver. Det utgör en stark plattform för att få till en lönsam tillväxt genom ökad försäljning av kompletta säkerhetslösningar till definierade kundsegment.”

“Vi har dock inte uppnått våra finansiella mål. Därför har Koncernledningen gjort en översyn av vår affär och gemensamt identifierat ett antal aktiviteter som tillsammans kommer hjälpa oss uppnå våra finansiella mål. Produktivitet kommer genomsyra allt vi gör framöver. Därutöver kommer vi att investera i aktiviteter som ger lönsam tillväxt inom de fyra produktområdena, stärker vår mjukvaruplattform, ökar vår förmåga att växa affären med internationella kunder samt ytterligare förbättrar våra serviceleveranser.”

Dagen fortsatte sedan med en finansiell uppdatering av koncernens Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt presentationer av de tre säljregionerna EMEA, Americas och Asia-Pacific. Dessa presenterades av respektive Regionchef.

Alla presentationer samt en inspelad webcast kommer finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com från kvällen den 10 mars.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026,
eller e-mail: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com