Henrik Lange utsedd till ny VD och koncernchef i Gunnebo

Styrelsen i Gunnebo AB har utsett Henrik Lange till ny VD och koncernchef för Gunnebo. Henrik Lange efterträder Per Borgvall som beslutat sig för att lämna posten som VD och koncernchef i Gunnebo.

Henrik Lange tillträder senast i juli 2015

Henrik Lange, är för närvarande Executive Vice President och CFO för AB SKF. Dessförinnan har Henrik Lange haft många olika positioner inom SKF, senast som President Industrial Market, Strategic Industries.

Martin Svalstedt, styrelseordförande i Gunnebo säger i en kommentar: ”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Henrik Lange till Gunnebo. Hans tidigare mycket goda prestationer, internationella erfarenhet samt kompetens som företagsledare gör honom väl lämpad att leda och stärka Gunnebos marknadsposition och lönsamhet.”

Martin Svalstedt fortsätter: ”Jag vill varmt tacka Per Borgvall för hans fina insatser för Gunnebo under de sex år han varit VD och koncernchef. Under Per Borgvalls ledarskap har Gunnebo utvecklats globalt med stärkta marknadspositioner, en affärsorienterad kultur och en god finansiell ställning”.

Henrik Lange, Gunnebos tillträdande VD och koncernchef säger: ”Jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda Gunnebo och fortsätta med utvecklingen och expansionen av företaget.

Per Borgvall, Gunnebos nuvarande VD och koncernchef kommenterar: ”Gunnebo står inför en ny utvecklingsfas och det känns nu som rätt tillfälle för mig att kunna lämna över ledarskapet till Henrik Lange. Jag vill önska honom och kollegorna i Gunnebo varmt lycka till.”

GUNNEBO AB (publ)
Communications

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 0704-85 53 71 alt. 031-85 50 70, eller
Magnus Lundbäck, SVP HR & Sustainability Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-mail
Karin.wallstrom@gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2015 kl. 08.00.