Gunnebo bokslutskommuniké 2016

Kommentarer till fjärde kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange:

"Det fjärde kvartalet var en stark avslutning på året med en omsättning på 1 776 Mkr vilket är en ökning med 6 procent. Organiskt ökade försäljningen med 3 procent och rörelsemarginalen ökade till 9,7 procent exklusive poster av engångskaraktär.

För helåret redovisade vi en rörelsemarginal exklusive poster av engångskaraktär om 7,2 procent, vilket innebär att vi har mött vårt finansiella mål om 7 procents rörelsemarginal.

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET  

Region EMEA hade en organisk försäljningstillväxt på 2 procent i fjärde kvartalet. Försäljningen var god i framför allt Sydeuropa, Centraleuropa och Östeuropa medan den var svagare i Frankrike och Storbritannien.

Region Asia-Pacific fortsatte att visa en organisk tillväxt också i det fjärde kvartalet. Försäljningen var god i Sydkorea, främst på grund av en större installation inom Tillträdeskontroll samt i Indien där försäljningen av säkerhetsskåp till uttagsautomater fortsatt att utvecklas väl.

Region Americas hade en organisk försäljnings-tillväxt på 4 procent i fjärde kvartalet. Försäljningen utvecklades positivt i såväl Nordamerika som Sydamerika.

Inom Tillträdeskontroll har den positiva försäljningstrenden fortsatt, bland annat inom segmentet kollektivtrafik där flera order till tunnelbanesystem i både Asien och Europa har levererats.

Inom Kontanthantering har försäljningen av sluten kontanthantering, SafePay, i Europa fortsatt att utvecklas positivt. Under perioden har flera större kunder inkommit med nya order. I Nordamerika har vi fått flera större order på rörpostsystem från amerikanska banker.

Inom Säkerhetsskåp och Valv har försäljnings­utvecklingen av såväl säkerhetsskåp till uttagsautomater som certifierade skåp varit positiv.

Inom Elektronisk Säkerhet var försäljningen i kvartalet något lägre än föregående år på grund av en svagare försäljning i Europa.

KVARTALETS RESULTAT  

För fjärde kvartalet redovisade vi en organisk försäljningstillväxt om 3 procent samt ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 172 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 9,7 procent.

Med ett starkt fjärde kvartal är det en milstolpe att vi för helåret har levererat en rörelsemarginal om 7,2 procent. Med en tydlig strategi och struktur står vi nu rustade att fortsätta genomföra vår strategi för lönsam tillväxt."

FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 776 Mkr (1 677), organiskt ökade den med 3 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (121) och rörelsemarginalen ökade till 8,0 procent (7,2)
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 172 Mkr (149) och rörelsemarginalen till 9,7 procent (8,9)
 • Periodens resultat ökade till 96 Mkr (80)
 • Resultatet per aktie ökade till 1,25 kronor (1,05)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 107 Mkr (218)

HELÅRET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 088 Mkr (6 052), organiskt ökade den med 1 procent 
 • Rörelseresultatet ökade till 366 Mkr (320) och rörelsemarginalen ökade till 6,0 procent (5,3)
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade till 438 Mkr (397) och rörelsemarginalen till 7,2 procent (6,6)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 209 Mkr (168)
 • Resultatet per aktie ökade till 2,71 kronor (2,18)
 • Fritt kassaflöde stärktes till 159 Mkr (56)
 • Styrelsen föreslår utdelning med 1,20 kr per aktie (1,00)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 2 februari klockan 09.00 CET 

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg3.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=020014&Conf=369731

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord. 

Program för telefonkonferensen
08.55  Ring in till konferensen
09.00  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson
09.20  Frågor och svar
09.30  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 2 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 08.00 CET.