Gunnebo tecknar syndikerad lånefacilitet

Gunnebo AB har framgångsrikt slutit avtal om en syndikerad lånefacilitet om 1 480 MSEK (140 MEUR, 35 MUSD).

Faciliteten har en löptid på fem år med förfall i februari 2019 och är i huvudsak en refinansiering av befintliga lånefaciliteteter. Faciliteten tillhandahålls av DNB och SEB och utgör grunden i Gunnebos lånefinansiering. Den kommer även att fungera som en likviditetsreserv och medföra flexibilitet vad avser koncernens finansieringsbehov.

”Vi är glada över det fortsatta stöd och engagemang som våra samarbetsbanker har visat. Motivet för refinansieringen var att vi ville förlänga löptiden och dra nytta av den rådande marknadssituationen för en längre finansiering till attraktiva villkor”, säger Gunnebos CFO Christian Johansson.

GUNNEBO AB (Publ.)
Group Finance

Rapporter

Arkiv