Hållbarhetsartiklar

Stöd till ungas utveckling i Indien

Under 2017 började Gunnebo stödja ett talangutvecklingsprogram för unga i Indien. 

Förhoppningen är att Gunnebo, tillsammans med en samarbetspartner som godkänts av den indiska regeringens center för nationell talangutveckling (NSDC), ska kunna göra det lättare för unga arbetssökande från fattigare områden att få ett jobb i säkerhetsbranschen. Särskilda insatser görs också för att förbättra möjligheterna för unga kvinnor. 

Genom programmet kommer 150 unga män och kvinnor att få ökad kunskap om hur de kan förbättra sina förutsättningar att få en anställning inom yrken som tidigare varit stängda för dem.

Stora framsteg för Hamilton inom miljörevision

Hamilton Safes är en ledande leverantör av fysiska säkerhetsprodukter till banker och myndigheter i USA och har ingått i Gunnebo- koncernen sedan 2015. 

Under 2017 byggde det Cincinnati-baserade företaget vidare på framgångarna från 2016 när dess tillverkningsenheter certifierades för miljöledningssystem enligt ISO 14001. Hamiltons anläggningar i Mason och Amelia ingick i en miljöriskrevision och uppvisade därefter betydligt bättre resultat. Under 2013 gjordes revisioner vid båda fabrikerna, som då fick 57 poäng, jämfört med 90 poäng 2017. Resultaten är ett tydligt bevis på det ökade fokuset på hållbarhetsfrågor sedan Hamilton blev en del av Gunnebo-koncernen. 

”Vi har gjort stora framsteg,” säger Don Wayne, ansvarig för miljö, hälsa och säkerhet i USA. ”Hamilton är mycket bättre idag än vi var 2013, och nu siktar vi på att höja ribban ytterligare”. 

Målen för 2018 är höga, bland annat 100 procent återvinning av lastpallar och kartong samt en minskning av farligt färgavfall med 10 procent och en minskning av utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar med 10 procent. 

Don Wayne sammanfattar: ”Och så länge vi fortsätter att ställa höga krav på standarden när det gäller anläggning och miljö kommer vi att behålla vårt goda rykte bland kunderna”. 

Handboll för alla

Under 2017 stöttade Gunnebo ett initiativ i Sverige som ger barn med inlärningssvårigheter möjlighet att spela handboll. Initiativet ”Handboll för alla” drivs av IK Sävehof handbollsklubb. Genom initiativet kan cirka 30 ungdomar med inlärningssvårigheter träna handboll tillsammans och där med utveckla sig fysiskt och känna sig delaktiga i ett större sammanhang. 

Förbereda Gunnebo framtida ledare

Under 2017 lanserade Gunnebo en ny ledarskapsutbildning, Road to Growth. Syftet är att utveckla sådan ledarskapskompetens som behövs för att driva verksamheten framåt och nå Koncernens strategiska mål. 

”Ledarskapsutbildning är avgörande för att skapa tillväxt”, säger Gunnebos Personal- och hållbarhetsdirektör, Christian Carlsson. ”Vi måste utrusta våra medarbetare med nya insikter om vi ska kunna förbli konkurrenskraftiga på lång sikt”. 

Utbildningen omfattar en teoretisk del, men även fallstudier och praktiska övningar. Därmed finns en tydlig koppling till de faktiska utmaningar och möjligheter som Gunnebo står inför. Genom rollspel tränas kursdeltagarna i att praktiskt möta de utmaningar som högre chefer ställs inför i sitt arbete. 

I Sverige genomfördes Road to Growth för första gången 2017 och då deltog 20 medarbetare från 13 länder. I gruppen var olika kulturer representerade, och där fanns medarbetare från flera delar av vår verksamhet, bland annat försäljning, drift, teknik och ekonomi. 

Affärs- och finansrelaterade ämnen som togs upp under utbildningen leddes av medarbetare med specialkunskap inom respektive område så att innehållet skulle vara så relevant som möjligt. 

”Vi vill skapa en dynamisk miljö baserat på löpande feedback, coachning och utbyte av erfarenheter”, tillägger Christian Carlsson. ”På så vis kommer Road to Growth att leda till starkare nätverk och en öppnare dialog inom Koncernen”.