Delårsrapport för juli-september

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för juli-september 2019, onsdagen den 6 november
Aktien

Aktiekurs

0.83%

Sedan oktober 15, 2019 16:29 CET

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.