Delårsrapport april-juni 2020

Gunnebo publicerade delårsrapport april-juni 2020, fredagen den 17 juli 2020.

Budinformation

Information om offentligt kontanterbjudande från Altor och Stena Adactum genom GB HoldCo via länk nedan.
Aktien

Aktiekurs

0%

Sedan september 29, 2020 16:29 CET

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.