Delårsrapport för juli-september

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapporten för juli-september 2019
Aktien

Aktiekurs

0.59%

Sedan december 13, 2019 17:29 CET

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.