Delårsrapport för juli-september

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för juli-september 2019, onsdagen den 6 november
ÅRSSTÄMMOR

Årsstämma 2019

Gunnebo AB:s årsstämma hölls den 11 april 2019 i Göteborg.

Årsredovisning 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2018.
INVESTERARE

Webcast från Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 september 2019 14:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo

den 23 september 2019 16:00

Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.

Gunnebos företrädesemission fulltecknad

den 20 september 2019 07:10

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

den 28 augusti 2019 15:27

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

den 26 augusti 2019 09:47

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

den 21 augusti 2019 09:12

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 31 juli 2019 07:05

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2019 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Gunnebo beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 360 Mkr med anledning av förvärvet av Cominfo

den 31 juli 2019 07:00

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

den 19 juli 2019 06:20

Styrelsen i Gunnebo har utsett Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019. Robert Hermans utses samtidigt till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef. Utöver dessa förändringar kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet. Denna förändring är en konsekvens av implementationen av globala affärsområden i linje med den strategi som Gunnebo inledde i juli 2018.

Gunnebo har slutfört förvärvet av Cominfo

den 2 juli 2019 07:00

Gunnebo har slutfört förvärvet av tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo a.s som offentliggjordes den 20 juni 2019. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control

Gunnebo har ingått avtal om att förvärva det Tjeckien-baserade tillträdeskontrollföretaget Cominfo och meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 Mkr

den 20 juni 2019 10:00

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet 2019. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2019

den 12 april 2019 16:51

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 11 april 2019 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 26 april 2019

den 1 april 2019 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2019, fredagen den 26 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar årsredovisning för 2018

den 19 mars 2019 08:00

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 5 mars 2019 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus, Götaplatsen, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 21 februari 2019 08:00

Tomas Wängberg, SVP Cash Management, har beslutat sig för att gå i pension. Han efterträds av Christian Weisser, som tillträder posten den 22 februari 2019.

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2018

den 8 januari 2019 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari klockan 08.00.

Gunnebo stänger avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 3 december 2018 16:20

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018

den 15 november 2018 12:45

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.

Order till Korea nästa steg i Gunnebos snabba expansion inom biometrisk flygplatssäkerhet

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo har mottagit en order för biometrisk tillträdeskontroll vid flygplatser från Korea Airport Corporation (KAC). Ordern utgörs av 14 gater som skall installeras innan säkerhetskontrollen vid de internationella flygplatserna i Gimpo och Jeju.

Butikskedja beställer kontanthantering från Gunnebo för 150 Mkr

den 15 november 2018 10:15

En stor europeisk butikskedja har beställt lösningar för deponering av kontanter med tillhörande service från Gunnebo. Kontraktet är värt 150 Mkr och löper under fem år. 

Ny mjukvaruplattform från Gunnebo utlovar stora effektivitetsvinster

den 15 november 2018 10:15

Gunnebo har utvecklat en ny mjukvaruplattform, utvecklad för Koncernens erbjudande inom kontanthantering. Plattformen utlovar stora effektivitetsvinster och en klart förbättrad användarupplevelse.

Nytt elektroniskt lås bekräftar Gunnebos position som innovativ pionjär

den 15 november 2018 09:10

Gunnebo lanserar KelNet, ett innovativt elektroniskt lås med hög säkerhet som möjliggör fjärrstyrning i realtid genom slumpmässiga engångskoder och krypterad kommunikation.

Dansk storbank installerar automatiserade bankfack från Gunnebo

den 15 november 2018 09:10

Danske Bank installerar Gunnebos bankfacksrobot, SafeStore Auto. Installationen av bankfacksroboten är redan igång och kommer att avslutas under 2019. 

Gunnebo publicerar delårsrapport för juli-september den 23 oktober 2018

den 25 september 2018 09:10

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober klockan 08.00. 

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15 november 2018

den 24 augusti 2018 09:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 15 november klockan 08.00 - 13.00. 

Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

den 31 juli 2018 09:00

Ny organisationsstruktur i Gunnebo speglar ökat fokus på produkt

den 19 juli 2018 06:30

Från och med den 19 juli 2018 kommer Gunnebo att ha en ny organisationsstruktur som återspeglar Koncernens ökade affärsfokus på produkt.

Gunnebos styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

den 18 juli 2018 14:00

Gunnebo överlåter 103 580 stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 samt beslutar om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för säkring av sociala avgifter.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 17 juli 2018 11:07

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för april-juni den 19 juli 2018

den 19 juni 2018 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2018, torsdagen den 19 juli klockan 08.00. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2018

den 12 april 2018 16:27

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 12 april 2018 i Göteborg.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 6 april 2018 07:00

Stefan Syrén tillträder som SVP region Europe, Middle East & Africa den 1 maj 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 24 april 2018

den 28 mars 2018 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2018, tisdagen den 24 april klockan 08.00.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 6 mars 2018 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2017 den 2 februari

den 4 januari 2018 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommuniké för 2017, fredagen den 2 februari klockan 08.00.

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

den 23 november 2017 12:33

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo tecknar order om privat förvaring i Kina

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen kommer att leverera automatiserade bankfack, SafeStore Auto, till en ny fastighet ägd av CP Group i Beijing, Kina.

Gunnebo utökar samarbetet med NCR runt säkerhetsskåp för uttagsautomater

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen har utökat sitt leveransåtagande med en av väldens största tillverkare av bankomater, NCR, om att även förse fabriken i Columbus, Georgia med säkerhetsskåp för uttagsautomater.

Gunnebo får viktig affär för biljettspärrar till indisk tunnelbana

den 23 november 2017 10:32

Genom ett strategiskt partnerskap med SC Soft ska Gunnebo-koncernen leverera biljettspärrar till en av de längre tunnelbanelinjerna i Indien. Lösningen installeras för att minska intäktsbortfall och förbättra flödet av passagerare.

Strategiskt partnerskap skapar nya möjligheter för Gunnebo i USA

den 23 november 2017 09:30

Inför lanseringen av sin lösning för recirkulering av kontanter till kreditföreningar över hela USA har Gunnebo-koncernen har ingått partnerskap med CFM, en mjukvaruspecialist inom kontanthantering.

Gunnebo-koncernen publicerar det preliminära rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017

den 8 oktober 2017 17:00

Gunnebo publicerar delårsrapporten för juli-september den 25 oktober 2017

den 27 september 2017 10:30

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden juli-september 2017, onsdagen den 25 oktober klockan 08.00.

Gunnebo installerar biometrisk immigrationskontroll på Marseilles flygplats

den 31 augusti 2017 07:00

Gunnebo, en global leverantör av säkerhetslösningar, kommer att utrusta Marseilles flygplats med biometrisk gränskontroll i en affär värd 830 000 EUR.

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 23 november 2017

den 24 augusti 2017 14:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 23 november klockan 08.00 - 13.00. 

Gunnebo mottar order om 2,5 MEUR från högriskanläggning i Indien

den 13 juli 2017 09:00

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 2,5 MEUR för leverans och installation av tillträdeskontroll vid en högriskanläggning i Indien.

Gunnebo har omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning

den 27 juni 2017 16:15

Gunnebo har under det andra kvartalet 2017 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. Den nya upplåningen utgörs av en sjuårig bilateral finansiering från AB Svensk Exportkredit om 75 miljoner EUR samt en femårig syndikerad lånefacilitet från BNP Paribas och SEB om 140 miljoner EUR med SEB som facilitetsagent.  

Gunnebo publicerar delårsrapporten för april-juni den 19 juli 2017

den 19 juni 2017 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden april-juni 2017, onsdagen den 19 juli klockan 08.00.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

den 5 april 2017 17:00

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.