Delårsrapport april-juni 2020

Gunnebo publicerade delårsrapport april-juni 2020, fredagen den 17 juli 2020.

Budinformation

Information om offentligt kontanterbjudande från Altor och Stena Adactum genom GB HoldCo via länk nedan.
Aktien

Aktiekurs

0%

Sedan oktober 29, 2020 17:29 CET

Kommentar till medieuppgifter om IT-incidenten

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.