Delårsrapport för oktober-december 2019

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden oktober-december 2019, fredagen den 7 februari klockan 08.00.
Aktien

Aktiekurs

-2.19%

Sedan januari 27, 2020 17:29 CET

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.