KARRIÄR

Våra värden

Gunnebos grundstenar för prestation hjälper oss att skapa och leverera värde till våra kunder. 

Grundstenar för prestation

Våra grundstenar utgörs av de kärnkompetenser som alla Gunnebos medarbetare förutsätts ha.   

Grundstenarna utgör det fundament på vilket framgång kan skapas – både för företaget som helhet och på personlig nivå.

Ansvarskänsla

Vi skapar värde för kundens verksamhet. Vi äger vår framgång. Vi tar ansvar för våra handlingar. Vi håller givna löften.

Nätverkande

Vi utformer nätverk som länkar samman människor. Vi förvaltar relationen till intressenter.

Affärsförståelse

Vi förstår vad som skapar värde för våra kunder.

Engagerat ledarskap
Vi ger tydliga direktiv. Vi uppmuntrar till öppen kommunikation. Vi höjer effektiviteten genom delegering och rätt prioritering.

Mission & Vision

Mission

Koncernens mission är att skapa en säkrare värld.

Vision

Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid.