Rapporter

Delårsrapport juli-september 2020

Publicerad den 4 november 2020, 8.00 CET.

Ladda ner rapporten

Fokus på innovation, utvecklingsarbete och hantering av IT-incident under pågående pandemi   

Tredje kvartalet 2020 

 • Orderingången uppgick till 965 Mkr (1 547), en minskning med 38 procent 
 • Orderboken uppgick till 1 326 Mkr (1 596), en minskning med 17 procent 
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 016 Mkr (1 373), en minskning med 26 procent 
 • EBITA uppgick till 27 Mkr (92) och EBITA-marginalen till 2,7 procent (6,7)
 • Justerad EBIT uppgick till 24 Mkr (89) och justerad EBIT-marginal till 2,4 procent (6,5) 
 • Periodens resultat uppgick till –70 Mkr (39)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,73 kr (0,50) 
 • Fritt kassaflöde var –53 Mkr (25) och fritt kassaflöde per aktie var –0,56 kr (0,33)
   

Januari-september 2020 

 • Orderingången uppgick till 3 403 Mkr (4 342), en minskning med 22 procent 
 • Orderboken uppgick till 1 326 Mkr (1 596), en minskning med 17 procent 
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 192 Mkr (3 947), en minskning om 19 procent 
 • EBITA uppgick till 52 Mkr (212) och EBITA-marginalen till 1,6 procent (5,4)
 • Justerad EBIT uppgick till 43 Mkr (206) och justerad EBIT-marginal till 1,3 procent (5,2) 
 • Periodens resultat uppgick till –146 Mkr (70)
 • Resultat per aktie uppgick till –1,53 kr (0,91) 
 • Fritt kassaflöde var –15 Mkr (–6) och fritt kassaflöde per aktie var –0,16 kr (–0,08)

Vi såg en gradvis förbättring månad för månad även om resultatet detta kvartal var kraftigt dämpat av pandemin. Försäljningen visade en positiv utvecklingstrend, om än från låga nivåer medan orderingången förblev svag. Framöver ser vi fortsatt en betydande osäkerhet avseende de makroekonomiska utsikterna inte minst med anledning av den rådande pandemin.

Under kvartalet har vi haft fortsatt fokus på förändringsprocesser för ett starkare, mer lönsamt och värdeskapande Gunnebo. Dessvärre upptäckte bolaget att det skedde en IT-attack under augusti som har inneburit fokus på kunddialog och att ytterligare stärka vår IT-miljö. Vidare avyttrades Gateway, vilket är ett resultat av den pågående översynen inom affärsområdet Other Business och dessutom lanserades innovationen EverydaySafe™.