Rapporter

Delårsrapport april-juni 2020

Publicerad den 17 juli 2020, 8.00 CET.

Ladda ner rapporten

Innovativa lanseringar i ett kvartal präglat av Covid-19 pandemin 

Q2 2020 

 • Orderingången uppgick till 948 Mkr (1 362), en minskning med 31 procent 
 • Orderboken uppgick till 1 426 Mkr (1 393), en ökning om 2 procent 
 • Nettoomsättningen uppgick till 952 Mkr (1 368), en minskning med 30 procent 
 •  EBITA uppgick till 0 Mkr (73) och EBITA-marginalen till 0,0 procent (5,3)
 • Justerad EBIT uppgick till –3 Mkr (71) och justerad EBIT-marginal till –0,3 procent (5,2) 
 • Periodens resultat uppgick till –71 Mkr (24)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,75 kr (0,32) 
 • Fritt kassaflöde var 92 Mkr (–32) och fritt kassaflöde per aktie var 0,97 kr (–0,42)

Januari-juni 2020 

 • Orderingången uppgick till 2 438 Mkr (2 794), en minskning med 13 procent 
 • Orderboken uppgick till 1 426 Mkr (1 393), en ökning om 2 procent 
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 176 Mkr (2 574), en minskning om 15 procent 
 • EBITA uppgick till 25 Mkr (120) och EBITA-marginalen till 1,2 procent (4,7)
 • Justerad EBIT uppgick till 19 Mkr (117) och justerad EBIT-marginal till 0,9 procent (4,5) 
 • Periodens resultat uppgick till –76 Mkr (31)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,80 kr (0,41) 
 • Fritt kassaflöde var 38 Mkr (–31) och fritt kassaflöde per aktie var 0,40 kr (–0,41)

Resultateffekterna av pandemin har varit mycket kännbara under andra kvartalet och har parerats med ett tydligt kostnadsfokus och kraftfulla åtgärder. Gunnebo fortsätter att visa stabilitet i orderboken och under senare delen av kvartalet har order- och försäljningsnivåer börjat återhämta sig. Vi ser överlag en positiv trend från låga nivåer och förutsatt att en andra större våg av pandemin uteblir, är bedömningen att vi passerat den lägsta punkten. 

Under kvartalet har H-Sense och OccuLinq produktlanserats som visar på vår interna innovationskraft och ökad fokus på digital närvaro. H-Sense är högteknologiska slussar med inbyggd feberkontroll och OccuLinq möjliggör digital kundflödeskontroll i realtid för dagligvaruhandeln via en app och säljs som en molnbaserad servicetjänst. När allt fler samhällen börjar öppna upp bedöms social distansering och flödeskontroll få en allt större betydelse. Våra lösningar bidrar till en smidig anpassning till den nya verklighet som såväl befintliga som nya kunder ställs inför.