Cash Logistik Security AG och Gunnebo Cash Management stärker sitt samarbete

den 20 april 2021 09:00

SafePay SCO möter ökad efterfrågan på självutcheckningskassor

den 23 februari 2021 08:00

Gunnebo Cash Management har lanserat SafePay Self-Checkout - en lösning som gör det möjligt för konsumenter att själva betala med sedlar och mynt vid självutcheckning.

Gunnebo levererar högteknologiska lösningar för infektionskontroll till Samsung Nordics

den 16 februari 2021 08:00

Gunnebo har levererat sina nya högteknologiska slussar för infektionskontroll och personalbeläggningshantering till Samsungs kontor i Norden, i samband med att efterfrågan på säkra arbetsförhållanden ökar när anställda återvänder till arbetet efter Covid-19.

Gunnebo intensifierar den europeiska tillväxtstrategin med fyra nya distributörer

den 3 februari 2021 08:00

Gunnebo framtidssäkrar sin position i Americas – investerar i toppmodern anläggning i USA

den 21 december 2020 08:00

Gunnebos nya toppmoderna anläggning i Milford, Cincinnati, Ohio kommer att ersätta de tre befintliga verksamheterna för Gunneboägda Hamilton. Investeringen innebär en rad affärsstrategiska fördelar som ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan samt stärkt kundupplevelse. Investeringen beräknas uppgå till cirka 180 Mkr och väntas vara färdigställd under slutet av 2021.