Gunnebo förvärvar spanska Grupo Sallén

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat avtal med aktieägarna i kontanthanteringskoncernen Grupo Sallén om att förvärva samtliga aktier i Grupo Sallén Tech S.L.

Grupo Sallén är en ledande leverantör av lösningar inom kontanthantering. Försäljningen sker primärt genom värdetransportföretag (CIT) till slutkunder inom bank och detaljhandel. Koncernen grundades 1988, har en årlig omsättning på 14 miljoner euro och 50 anställda. Sallén har en global kundbas, men majoriteten av försäljningen sker i Europa.

“Förvärvet av Grupo Sallén är i linje med Gunnebos strategiska agenda att växa affären inom kontanthantering”, säger Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange. “Med förvärvet av Sallén får Gunnebo tillgång till teknologi som kommer att supportera Gunnebos utveckling av lösningar inom kontanthantering. Det kommer även bidra med att stärka vårt globala erbjudande mot värdetransportföretag, banker och detaljhandeln.”

Grupo Sallén kommer att konsolideras i Gunnebos räkenskaper under tredje kvartalet 2015. Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på årets resultat under 2015.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange. VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Johan Boqvist, M&A Director Gunnebo AB, 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com