Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

Styrelsen i Gunnebo har utsett Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019. Robert Hermans utses samtidigt till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef. Utöver dessa förändringar kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet. Denna förändring är en konsekvens av implementationen av globala affärsområden i linje med den strategi som Gunnebo inledde i juli 2018.

Stefan Syrén har varit anställd av Gunnebo sedan maj 2018 med ansvar för affärsområdena Safe Storage och Integrated Security. Han har under det senaste året framgångsrikt varit delaktig i att driva implementationen av affärsområdesstrukturen i Gunnebo. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019, i tillägg till sina nuvarande ansvarsområden. Han efterträder då Henrik Lange som beslutat sig för att lämna posten som Vd och koncernchef för Gunnebo.

Robert Hermans har varit anställd i Gunnebo sedan 1996 och ansvarig för verksamheten Entrance Control sedan 2010. Han kommer, utöver sin nuvarande roll, att utses till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef i samband med Vd-bytet.

”Först och främst vill jag tacka Henrik Lange för den genomgripande förändringsagendan som han har initierat och drivit de senaste åren,” säger Gunnebos Styrelseordförande Martin Svalstedt. ”Hans värdefulla bidrag i att transformera verksamheten till affärsområden med helhetsansvar kommer att ha en långsiktigt positiv effekt på bolaget under många år framöver.”

”Styrelsen är glada över att kunna utse Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo. I vår strategi att ställa om verksamheten mot produktfokuserade affärsområden måste vi fortsätta att driva innovation kopplat till våra kunders behov, samtidigt som vi jobbar med våra kostnader och vår effektivitet. Detta är kompetenser som Stefan, med framgång, har visat såväl i sin nuvarande roll på Gunnebo som i tidigare roller på andra företag.”

”Robert Hermans har framgångsrikt utvecklat vårt snabbast växande affärsområde Entrance Control och det är lika glädjande att utse Robert till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef.”

Övriga förändringar i Gunnebos koncernledning
I samband med omställningen till en renodlad affärsområdesstruktur som Gunnebo påbörjade under 2018 kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet 2019/2020. Sacha de La Noë, SVP Asia-Pacific, Middle East och Africa och Dan Schroeder, SVP Region Americas, som för närvarande sitter i Gunnebos koncernledning, kommer därmed att lämna koncernledningen och Gunnebo vid årsskiftet till följd av dessa förändringar.


Gunnebo AB (publ)
Communications

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB tel. 0704-85 53 71, eller
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 0766-10 51 28, eller
Stefan Syrén, tillträdande Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 0721-86 40 44, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.20 CET.