Gunnebos delårsrapport juli-september 2020 offentliggörs 4 november – inbjudan till telefonkonferens

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden juli-september 2020, onsdagen den 4 november 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 09.00 samma dag. 

Delårsrapport juli-september 2020  
Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publicering.

Telefonkonferens den 4 november 2020 kl 09.00
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:
Sverige +46 8 566 427 05  
Storbritannien +44 33 3300 9273
USA + 1 833 526 8384

Program
08.50  Ring in
09.00  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef, Stefan Syrén
           samt Ekonomi- och finansdirektör, Åke Bengtsson
09.30  Q&A
09.40  Telefonkonferens avslutas

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet av rapport via: https://financialhearings.com/event/12954 eller www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i efterhand via dessa kanaler.

För mer information, kontakta:

Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations tel. 010-20 95 099

 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv