Stoppa Covid-19 redan vid entrén – Gunnebo lanserar högteknologiska slussar för tillträdeskontroll

Gunnebo, global leverantör av smarta lösningar för tillträdeskontroll lanserar högteknologiska slussar med infektionskontroll i syfte att stoppa Covid-19 redan vid entrén till kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, fabriker samt i kollektivtrafiken.

Den nya produktfamiljen består av lösningar för tillträdeskontroll som möjliggör en smidig återgång till en säker arbetsmiljö genom automatiserad funktionalitet med syfte att förhindra infektionsspridning. Processer utan krav på kontakt möjliggör maximal social distansering, mätning av kroppstemperatur och bidrar till att säkerställa att rutiner för skyddsutrustning följs.

Den nya produktserien H-Sense tillhandahåller tre skyddsnivåer:

  • Mätning av kroppstemperatur sker integrerat i slussen genom kontaktlös temperaturmätning med hjälp av bildanalys och infraröd termometerövervakning. Detta med en tillförlitlighet till ± 0,3°C. Vid uppmätt förhöjd kroppstemperatur nekas inträde.
  • I slussen finns även en kamera integrerad som genom bildanalys känner igen om besökaren bär skyddsmask och nekar inträde till besökare utan lämplig skyddsutrustning.
  • Vid inpassering doserar en automatisk handspritsbehållare en desinfektionsdos som besökaren måste ta emot, annars nekas inträde.

Läs mer om produkterna: https://www.gunneboentrancecontrol.com/en/Categories/Infection-Control

Gunnebos slussar är flexibla och kan anpassas för att upprätthålla social distansering i entréer med begränsat utrymme. Den nya funktionaliteten som bidrar till att förhindra spridning av infektioner kan i efterhand monteras på befintliga slussar.

Covid-19-pandemin skapar nya behov vilket innebär att vi framöver ser ökad efterfrågan på lösningar för tillträdeskontroll där uppkopplade och integrerade kringtjänster utgör en större andel. Vårt nya sortiment, H-Sense tillhandahåller effektiv och användarvänlig funktionalitet som bidrar till att skyddsåtgärder upprätthålls, för att förhindra spridning av infektioner, vid tillträdeskontroll”, säger Robert Hermans, SVP Entrance Control, Gunnebo.

För mer information, kontakta:
Robert Hermans, SVP Entrance Control, Gunnebo, tel. +44 7919 217 710
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010 20 95 099 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com