Avtal tecknat om att sälja integratörsverksamheten för elektronisk säkerhet i Spanien och Portugal till Trablisa – möjliggör ytterligare fokus på Gunnebos kärnverksamhet

Som en del av Gunnebos strategiska inriktning att fokusera på kärnverksamheten har Gunnebo tecknat avtal om att sälja den iberiska integratörsverksamheten för elektronisk säkerhet till det spanska säkerhetsbolaget Trablisa. Transaktionen förväntas slutföras senare i denna vecka.  

Transaktionen är ett led i Gunnebos strategi att fokusera på affärsområdena: Entrance Control, Safe Storage och Cash Management. Det är även resultatet av den pågående utvärderingen som genomförs för att säkerställa lönsamhetspotentialen för varje verksamhet inom affärsområdet Other Business.

Transaktionen följer vår strategiska riktning och innebär ytterligare ett steg mot mer fokuserade erbjudanden inom Gunnebo. Jag är mycket nöjd med att vi kommer slutföra transaktionen med Trablisa som är en dedikerad och långsiktig industriell ägare. Trablisa, med expertis och kunskap inom säkerhetsbranschen, har stor potential att på ett gynnsamt sätt fortsätta utveckla verksamheten för våra medarbetare och kunder,” säger Stefan Syrén, Vd och Koncernchef Gunnebo.

Vi är nöjda med att vi har nått en överenskommelse om att förvärva Gunnebos integratörsverksamhet för elektronisk säkerhet i Spanien och Portugal. Detta kompletterar både vårt produkterbjudande och vår geografiska närvaro i länderna. Genom att addera Gunnebos innovativa serviceerbjudande och kunskap inom säkerhetsintegration kommer detta sammantaget innebära stora kommersiella synergier för såväl tillväxt som att stärka vår ledande position. Trablisa har en mycket stark plattform för att fortsätta vår framgångsrika utveckling, säger Alberto Bordoy, vd Trablisa.

Transaktionen i korthet
Avyttrad verksamhet: Gunnebo España S.A. och Gunnebo Portugal S.A.
Verksamhetens inriktning: Elektronisk säkerhet
Verksamhet och medarbetare: I Spanien och Portugal med ca 190 medarbetare
Köpare: Trablisa
Datum för transaktion: Transaktionen förväntas slutföras senare i denna vecka 

För mer information kontakta:
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef, Gunnebo tel. 010-20 95 014
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv