Gunnebos delårsrapport januari-mars 2020 offentliggörs 21 april – inbjudan till telefonkonferens

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2020, tisdagen den 21 april 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 08.15 samma dag. 

Delårsrapport januari-mars 2020
Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publicering.

Telefonkonferens den 21 april klockan 08.15
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:
Sverige +46 8 519 993 83
Storbritannien +44 33 3300 9260

Program
08.10  Ring in
08.15  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef, Stefan Syrén samt
           Ekonomi- och finansdirektör, Åke Bengtsson
08.40  Q&A
08.45  Telefonkonferens avslutas

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet av rapport via: https://financialhearings.com/event/12071 eller www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i efterhand via dessa kanaler.

För mer information, kontakta: 
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations tel. 010-20 95 099 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv