Gunnebo fortsätter optimera den globala plattformen för produktion

Gunnebo-koncernen fortsätter att optimera produktionen inom kontanthantering. Tillverkning som idag sker vid fabriken i tyska Trier kommer därför flyttas till andra enheter i koncernen. Fabriken har 30 anställda i tillverkningen och en omsättning på 90 Mkr.

Konsolideringen görs primärt för att förbättra kundservicen och öka effektiviteten i produktionen. Planen är att flytta produktionen från Trier till anläggningarna i Binefar (Spanien) och Jakarta (Indonesien). Produkt- och prototyputveckling samt kundsupport för produkter inom ”cash recycling” kommer dock att vara kvar i Trier.

En avsättning om 15 Mkr har gjorts i det fjärde kvartalet 2015.


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB,
tel. 010-2095 026, eller e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv