Gunnebo avyttrar i Frankrike

Gunnebo har via det franska dotterbolaget Gunnebo France avyttrat Fichet-Bauche Telesurveillance (FBT) till Butler Group. FBT tillhandahåller larmövervakning och utryckningstjänster till företag och privatpersoner på den franska marknaden.

”Avyttringen av FBT är i linje med vår strategi att fasa ut verksamheter utanför den definierade kärnverksamheten samt av verksamheter där Gunnebo inte har möjlighet att ta en betydande marknadsposition. Det är vår övertygelse att FBT kommer att utvecklas positivt tillsammans med den nya ägaren”, säger koncernchef Per Borgvall.

FBT omsatte 50 MSEK under kalenderåret 2013 och har cirka 45 anställda. I samband med avyttringen har FBT erhållit en licens att fortsatt använda varumärket Fichet-Bauche Telesurveillance i sin verksamhet.

Transaktionen innebär en positiv effekt på koncernens operativa resultat i andra kvartalet på 73 MSEK samt ett positivt kassaflöde med 77 MSEK. Transaktionen kommer att rapporteras som en post av engångskaraktär.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

Rapporter

Arkiv