Gunnebo publicerar delårsrapporten för juli-september den 25 oktober 2017

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden juli-september 2017, onsdagen den 25 oktober klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 25 oktober klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2699

+44 20 3008 9807

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 25 oktober

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB
tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com 

 

Rapporter

Arkiv