Gunnebo förhandsvisar lösning för den uppkopplade butiken under EuroShop 2017

Den 5–9 mars kommer Gunnebo att ställa ut på världens största mässa för detaljhandeln, EuroShop 2017. Speciellt inbjudna kunder kommer där ges möjlighet att utforska hur en uppkopplad butik, där all mjukvara och hårdvara görs tillgänglig i en enda applikation, i framtiden kan förbättra butikens säkerhet och effektivitet. 

Gunnebo kommer att förhandsvisa sin Gunnebo Retail Solution (GRS) för ett urval av speciellt inbjudna kunder på världens främsta detaljhandelsmässa i Düsseldorf i mars.

GRS är en öppen plattform för digitalisering av butiker. Den kopplar samman butikssystem så att handlaren får värdefull information om aktiviteter som pågår i butiken – via en enda applikation. Genom att digitalisera den informationen gör GRS det möjligt att förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten i butiken.

Applikationen anpassas helt efter kundens behov och kan innehålla funktioner som direktlarm, automatisering av dagliga processer, förebyggande larm om svinn baserat på avvikelser i beteenden och schemaläggning.

Dags för ett äventyr

GRS är en del av Gunnebos monter (A27, utställningshall 6) på EuroShop som skapats på temat ”Dags för ett äventyr”. Här kan butiksägare se exempel på smarta lösningar som sparar tid och ökar produktiviteten butiksmiljöer som det slutna kontanthanteringssystemet SafePay och elektroniska varularm från dotterbolaget Gateway. I montern kommer det även finnas lösningar för återvinning av kontanter, certifierade säkerhetsskåp, olika mjukvaror för övervakning och tillträdeskontroll.

Om EuroShop

EuroShop är världens största mässa för detaljhandelsbutiker och hålls vart tredje år i Süsseldorf, Tyskland. Under EuroShop 2014 lockades drygt 110 000 personer till mässan för att se över 2 000 utställare på en 200 000 kvadratmeter stor utställningsyta. 2017 års upplaga utlovar minst lika många besökare och utställare. Mässan hålls mellan 5–9 mars på Messe Düsseldorf.

Besök  Gunnebos EuroShop-mikrosite på http://info.gunnebo.com/euroshop-2017 och den officiella EuroShop-webbplatsen på http://www.euroshop-tradefair.com/.

GUNNEBO AB (publ)
Gruppkommunikation

För mer information och för att boka en rundvisning i Gunnebos monter, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications,
tel: 010 2095 026 eller karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv