Italiensk butikskedja väljer lösning för kontanthantering från Gunnebo

Gunnebo-koncernen har tecknat ett två-årigt avtal värt 30 Mkr med den italienska butikskedjan Conad Pac 2000a gällande leverans av system för sluten kontanthantering.

Affären innefattar leverans, installation, support och underhåll av 200 SafePay-system. Leveransen kommer att ske under två års tid.

Conad är ett ledande butiksvarumärke i Italien. Koncernen driver bland annat en av landets största matvarukedjor med över 1,200 butiker, en verksamhet som växer för varje år.

“Gunnebo fortsätter att vara en ledande leverantör av lösningar som ökar både effektiviteten och säkerheten för våra kunder” säger Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange. “SafePay är sedan många år tillbaka en väl etablerad lösning i norra Europa och nu ser vi en ökad efterfrågan på andra marknader, som till exempel Italien.”

SafePay är Gunnebos egenutvecklade lösning för hantering av kontanter. Lösningen skyddar sedlarna från betalning vid kassaplatsen i butik till det att sedlarna räknas upp vid en uppräkningscentral. SafePay ersätter manuella kassaplatser, eliminerar kassadifferenser och ökar effektiviteten i hanteringen av kontanter i butiksmiljö.

GUNNEBO AB (publ) Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller

Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-mail: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com 

Rapporter

Arkiv