Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 26 april 2019

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2019, fredagen den 26 april klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 26 april klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5055 8350

+44 33 3300 9032

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av bokslutskommunikén av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 26 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta: 
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB
tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com 

Rapporter

Arkiv