​HÅLLBARHET

Gunnebos hållbarhetsresa

1994

Gunnebo (vid den tidpunkten HIDEF Kapital AB) listas på den svenska börsen och förvärvar runt 40 säkerhetsbolag under det kommande årtiondet.

1997

Gunnebo introducerar sin första koncernövergripande miljöpolicy och erhåller sina första ISO 14000 certifieringar.

1999

Koncernen skapar ett forum för dialog, ett så kallat European Works Council (EWC), för att förbättra dialogen mellan ledningen och övriga medarbetare.

2000

I Folksams miljöindex Gunnebo får högre poäng än genomsnittet av börsbolagen.

2005

Gunnebo uppmärksammas av Folksams miljöindex för att ha tredubblat användningen av videokonferenser som ett alternativ till internationella resor.

2006

Koncernen samlar huvuddelen av sina förvärv under Gunnebo-varumärket som en del av programmet “One Gunnebo”.

2007

Gunnebo deltar för första gången i Carbon Disclosure Project (CDP).

2008

Koncernen deltar i Clean Shipping Project och använder projektets kriterier vid val av rederi för sjötransport

2009

Gunnebo introducerar miljömål för de kommande fyra åren, vilka täcker energianvändning, råmaterialutnyttjande, avfallshantering och produktutveckling

2014

Nya miljömål sätts för 2014 - 2018, vilka täcker energianvändning, utsläpp, avfallshantering och försörjningskedjan.

2015

Rapportering av miljödata integreras i den koncernövergripande rapporteringsprocessen med kvartalsvis uppföljning.

2016

Över 90 procent av Koncernens tillverkningsenheter är nu certifierade in enlighet med ISO9001 avseende kvalitet och över 80 procent i enlighet med ISO14001 för miljöledning.

2018

En ny hållbarhetsagenda införs av Koncernen för att bättre driva och bibehålla en hållbar och etisk verksamhet.